Fresh Food - Fresh Food là sự lựa chọn hoàn hảo cho các website bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch và thực phẩm an toàn với thiết kế hiện đại tươi mới

PGS

Hệ thống bảo đảm cùng tham gia– PGS (Participatory Guarantee System)
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 2 Tiêu chuẩn 3
Định nghĩa: Definition
  • Hệ thống Đảm bảo có sự Tham gia (PGS) được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ 10TCN 602-2006 PGS.
  • Chứng nhận PGS đảm bảo những sản phẩm được đưa tới bữa ăn của người tiêu dùng thực sự là sản phẩm hữu cơ.
  • PGS tập trung vào hệ thống đảm bảo chất lượng cục bộ. Hệ thống này chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan: người tiêu dùng, công ty phân phối, cơ quan quản lý nhà nước, v.v và được xây dựng trên cơ sở sự tin cậy, các liên kết xã hội và trao đổi tri thức.
  • Quy trình chứng nhận PGS hoạt động theo cơ chế kiểm tra chéo, các nông hộ và nhóm nông dân tham gia sẽ tiến hành kiểm tra chéo nhau – khi một nông hộ không tuân thủ thì tất cả các nông hộ khác trong nhóm sẽ bị phạt.