Fresh Food - Fresh Food là sự lựa chọn hoàn hảo cho các website bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch và thực phẩm an toàn với thiết kế hiện đại tươi mới

USDA

Chứng nhận hữu cơ Mỹ USDA
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn
Định nghĩa: Definition

Các quy định hữu cơ USDA – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - miêu tả nông nghiệp hữu cơ là việc áp dụng tập hợp các thực hành văn hóa, sinh học và cơ khí hỗ trợ nguồn tài nguyên tại trang trại, thúc đẩy cân bằng sinh thái và bảo tồn sự đa dạng sinh thái.

Cây trồng hữu cơ: Với chứng nhận hữu cơ USDA, người sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về:

· Độ phì của đất

· Hạt giống và ươm cây giống

· Luân canh cây trồng

· Quản lý sâu hại, cỏ dại và dịch bệnh

  • Duy trì đặc điểm và tính nguyên bản của cây trồng hữu cơ

Chăn nuôi hữu cơ:  Với chứng nhận hữu cơ USDA, nhà sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về:

  • Điều kiện sống của vật nuôi và có sổ chăn nuôi
  • Chăn thả
  • Sức khỏe động vật
  • Thức ăn hữu cơ
  • Nguồn gốc động vật

 

Nuôi trồng thủy sản hữu cơ: Hiện tại, USDA chưa chứng nhận sản phẩm thủy sản hữu cơ. Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) đang trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn thực  hành hữu cơ cho nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn chi tiết về ghi nhãn sẽ được chi tiết hóa sau khi các tiêu chuẩn này được thực hiện. Việc chứng nhận các sản phẩm thủy sản sẽ chưa được ban hành cho đến khi các tiêu chuẩn mới được hoàn thiện.

Tất cả các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ USDA đều được đánh dấu rõ ràng và hiển thị trên sản phẩm với con dấu chứng nhận.