Fresh Food - Fresh Food là sự lựa chọn hoàn hảo cho các website bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch và thực phẩm an toàn với thiết kế hiện đại tươi mới

Global G.A.P

Chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiêp tốt toàn cầu Global G.A.P.
Tiêu chuẩn: Chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiêp tốt toàn cầu Global G.A.P.
Định nghĩa: Definition

Chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiêp tốt toàn cầu Global G.A.P.

GLOBALGAP là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGap của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, người sản xuất nông nghiệp có thể bị thị trường từ chối.

Global GAP là một bộ các tiêu chí nghiêm ngặt về nông nghiệp được chia thành 04 nhóm chính:

  1. Nước tưới
  2. Phân bón và chất phụ gia
  3. Hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật
  4. Trồng trọt/ thu hoạch/ quy trình xử lý sau thu hoạch

Chứng nhận Global GAP bao gồm:

  • An toàn thực phẩm
  • Phúc lợi xã hội
  • Sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng
  • Bảo vệ môi trường (bao gồm đa dạng sinh học)
  • Truy xuất nguồn ngốc sản phẩm
  • Cách thức nuôi dưỡng và điều kiện sống của vật nuôi