Fresh Food - Fresh Food là sự lựa chọn hoàn hảo cho các website bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch và thực phẩm an toàn với thiết kế hiện đại tươi mới

GAP cơ bản

Thực hành Nông nghiệp Tốt Cơ bản (GAP cơ bản) do Bộ NN & PTNT ban hành với sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) dựa trên kinh nghiệm từ Nhật Bản. GAP cơ bản là hướng dẫn kĩ thuật cho sản xuất an toàn (Quyết định số 2998 ngày 2/7/2014 của Bộ NN & PTNT).
Tiêu chuẩn: GAP cơ bản là phiên bản đơn giản rút gọn từ Viet GAP để người sản xuất, nhất là người sản xuất quy mô nhỏ lẻ có thể áp dụng một cách dễ dàng nhưng vẫn đầy đủ.
Định nghĩa:

GAP cơ bản bao gồm 26 tiêu chí nông nghiệp nghiêm ngặt được chia thành 04 nhóm chính:

  1. Nước tưới
  2. Phân bón và chất phụ gia
  3. Hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật
  4. Trồng trọt/ thu hoạch/ quy trình xử lý sau thu hoạch

Chứng nhận GAP cơ bản bao gồm:

  • An toàn thực phẩm
  • Phúc lợi xã hội
  • Sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng
  • Bảo vệ môi trường
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

GAP cơ bản là phiên bản đơn giản rút gọn từ Viet GAP để người sản xuất, nhất là người sản xuất quy mô nhỏ lẻ có thể áp dụng một cách dễ dàng nhưng vẫn đầy đủ.

Tài liệu GAP cơ bản: /Media/Personal/admin/Gap cơ bản.pdf