Fresh Food - Fresh Food là sự lựa chọn hoàn hảo cho các website bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch và thực phẩm an toàn với thiết kế hiện đại tươi mới

Danh Sách Chuỗi Cung Cấp Thực Phẩm Nông Lâm Thủy Sản An Toàn Tỉnh Thái Nguyên

TT

Tên chuỗi cung ứng

Cơ sở sản
 xuất ban đầu

Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, giết mổ, bảo quản, vận chuyển

Nơi bán sản phẩm

 

1

Chè xanh

Thành viên HTX Chè Tân Hương

-Đ/c: xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.

-Đt: 0915 643 507

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Đã được chứng nhận UTZ

HTX Chè Tân Hương

-Đ/c: xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.

-Đt: 0915 643 507

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

1.Trụ sở HTX chè Tân Hương

-Đ/c: xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.

-Đt: 0915 643 507

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

2.Cửa hàng rau quả sạch số 54 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3.Cửa hàng số 14, Mạc Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

-Đt: 0982496688

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2

Chè búp khô

1. Cơ sở  sản xuất chè TiếnYên (Bùi Trọng Đại)

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0986 222 435

2.Bùi Thị Hà

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0986 167588

3.Bùi Thị Hằng

-Đ/c: Xóm Cây De, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

-Đt: 0985374688

4.Bùi Thị Hiệp

-Đ/c: Xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

-Đt: 01634402900

5.Bùi Thị Hằng

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 01627923215

-Đã được chứng nhận VietGAP

Cơ sở  sản xuất chè TiếnYên (Bùi Trọng Đại)

-Đ/c: xóm Hồng Thái II, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

-Đt: 0986 222 435

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

Cơ sở Bùi Trọng Đại

-Đ/c: xóm Hồng Thái II, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

-Đt: 0986 222 435

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu chè Thái Nguyên; địa chỉ: số 25 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; ĐT: 02083 852750

Cửa hàng Nguyên Tân

- Địa chỉ: số 197 đường Bến Tượng, TP. Thái Nguyên

- ĐT: 0975636794

Cửa hàng Vân Tám

- Địa chỉ: Số 44 phố Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- ĐT: 0984154647

Anh Tuấn - Nhà phân phối Quân Nguyên

- Địa chỉ: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- ĐT: 0985 524 678

3

Chè xanh

1.Đào Mai Hồng

Đ/c: Xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

Đt: 01695423871

2.Nguyễn Thị Toàn

Đ/c: Đ/c: Xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

Đt: 0963933292

3.Nguyễn Thị Tuyết

Đ/c: Xã Minh Lập, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

Đt: 01675203608

4.Đoàn Thị Mai

Đ/c: Thị trấn Sông Cầu, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

Đt: 0973640528

5.Trần Thị Tuyết Nhung

Đ/c: Thị trấn Sông Cầu, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

Đt: 01654214226

HTX Tuyết Hương

-Đ/c: Xóm Na Long, xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

-Đt: 0988933126

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trụ sở HTX Tuyết Hương

-Đ/c: Xóm Na Long, xã Hóa Trung, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên

-Đt: 0988933126

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phạm Thị Thu Hằng

- Địa chỉ: số 1A Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, Bến Tre

- ĐT: 0917581959

Nguyễn Thành Sơn

- Địa chỉ: tổ 2, ấp Mỹ Tường B, số 1576 xã Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang

- ĐT: 0918848738

Cửa hàng tại khu CT II, Trung Văn, Hà Nội

- ĐT: 0944628000

 

Cửa hàng Tuấn Mơ

- Địa chỉ: Trung tâm Phát tín Hà Đông

- ĐT: 0916065985

4

Chè xanh

1. Cơ sở sản xuất chè Thắng Hường

- Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0915644519

Đã được chứng nhận đủ điều kiện

2. Trần Văn Đức

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

3.Trần Văn Nhật

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

4. Trần Văn Tuyên

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Cơ sở sản xuất chè Thắng Hường (Trần Văn Thắng

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0915644519

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất chè Thắng HuwwowngfTrần Văn Thắng

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0915644519

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

5

Chè xanh

Hộ Bùi Thị Hạ

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0978 619 266

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0978 619 266

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0978 619 266

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

6

Chè xanh

Cơ sở chè Thủy Toán

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0986 424 259

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở chè Thủy  Toán

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0986 424 259

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở Lê Văn Toán

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0986 424 259

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

7

Chè xanh

Xã viên HTX chè Thiên Phú An

Đ/c: Xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

-Đt: 0977 009 618

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Thiên Phú An

Đ/c: Xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

-Đt: 0977 009 618

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Thiên Phú An

Đ/c: Xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

-Đt: 0977 009 618

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

8

Chè xanh

Hợp tác xã chè Hảo Đạt

Đ/c: Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0988 746 042

-Đã có chứng nhận VietGap

Hợp tác xã chè Hảo Đạt

Đ/c: Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0988 746 042

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất chè Hảo Đạt (Đào Thanh Hảo)

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0988 746 042

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đào Văn Sơn

- Địa chỉ: tổ 28, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên

Mai Minh Tuấn

- Địa chỉ: 16 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- ĐT: 0979 791212

Nguyễn Thị Thê

- Địa chỉ: 121 B, Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP. Cà Mau

Nguyễn Thanh Bình

- Địa chỉ: 242 Nguyễn Hữu Cảnh, Bà Rịa Vũng Tàu

Nguyễn Thành Hưng

- Địa chỉ: 42 Tây Sơn, Hà Nội

- ĐT: 0915 552198

Phạm Thị Khuyên

- Địa chỉ: TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Lê Trường Thế

- Địa chỉ: 22/21 Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò Vấp,  TP. Hồ Chí Minh

9

Chè xanh

Xã viên HTX chè La Bằng

Đ/c: Xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ

Đt: 0984 591 897

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè La Bằng

Đ/c: Xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ

Đt: 0984 591 897

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè La Bằng

Đ/c: Xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ

Đt: 0984 591 897

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

10

Chè xanh

Công ty TNHH Huy Cúc

Vùng nguyên liệu tại xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

Đt: 0912 885 556

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty TNHH Huy Cúc

Đ/c nơi chế biến: Xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

Đt: 0912 885 556

Đt: 0912 885 556

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty TNHH Huy Cúc

Đ/c: Tổ 13, phường Thắng Lợi, TP Sông Công

Đt: 0912 885 556

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

11

Chè xanh

Xã viên HTX chè Minh Thu

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0979 573 466

Chứng nhận VietGAP

HTX chè Minh Thu

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0979 573 466

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Minh Thu

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0979 573 466

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Gian hàng Tràn Thị Vĩnh

- Địa chỉ: số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- ĐT: 0366999777

Lưu Đức Dũng

- Địa chỉ: 504 Lê Hồng Phong, Lý Văn Lan, Cà Mau

Lê Thị Ngọc

- Địa chỉ: 104/18 Long Xuyên, An Giang, tỉnh An Gian

Lê Thị Châu Quyên

- Địa chỉ: 22 Nguyễn Du, Tân Hòa 1, Cam Lâm, Cam Đức, tỉnh Khánh Hòa

- ĐT: 0975 268 865

Phạm Thị Huệ

- Địa chỉ: 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nguyễn Huy Hoàng

- Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thụ, P9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0938 278002

12

Chè xanh

Xã viên HTX chè an toàn Nguyên Việt

Đ/c: Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

Đt: 02803 523 061

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè an toàn Nguyên Việt

Đ/c: Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

Đt: 02803 523 061

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè an toàn Nguyên Việt

Đ/c: Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

Đt: 02803 523 061

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

13

Chè xanh

Cơ sở chè Dũng Tuyết

Đ/c: Xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

Đt: 0975 969 442

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở chè Dũng Tuyết

Đ/c: Xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

Đt: 0975 969 442

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở Ngô văn Dũng

Đ/c: Xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

Đt: 0975 969 442

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

14

Chè xanh

HTX chè Trung Du Tân Cương

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0983 359 121

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Trung Du Tân Cương

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0983 359 121

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

CTCP trà Tân An

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0912 273 776

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

15

Chè xanh

Phạm Thanh Tuân

ĐC:  Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên.

ĐT: 01234 998004

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phạm Thanh Tuân

ĐC:  Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên.

ĐT: 01234 998004

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty TNHH Hải Bình

Đ/c: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ

Đt: 0913 357 331

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

16

Chè xanh

Cơ sở sản xuất chè Thái Sinh (Trần Văn Thái)

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0988 722 669

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất chè Thái Sinh (Trần Văn Thái)

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0988 722 669

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở Trần Văn Thái

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0988 722 669

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

17

Chè xanh

Hộ Mai Viết Ái

Đ/c: Xóm Gò Pháo, xã tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0974 808 748

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở Mai Viết Ái

Đ/c: Xóm Gò Pháo, xã tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0974 808 748

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở Mai Viết Ái

Đ/c: Xóm Gò Pháo, xã tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 0974 808 748

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

18

Chè xanh

Xã viên HTX chè Mai Loan

Đ/c: Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 01683 768 444

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Mai Loan

Đ/c: Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 01683 768 444

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Mai Loan

Đ/c: Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

Đt: 01683 768 444

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

19

Chè xanh

Xã viên HTX chè Hà Phương

Đ/c: Xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

Đt: 0987 632 230

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Hà Phương

Đ/c: Xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

Đt: 0987 632 230

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Hà Phương

Đ/c: Xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

Đt: 0987 632 230

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

20

Chè xanh

Xã viên HTX chè Thiên Phú

Đ/c: Xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP Thái nguyên

Đt: 0976 919 859

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Thiên Phú

Đ/c: Xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP Thái nguyên

Đt: 0976 919 859

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Thiên Phú

Đ/c: Xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP Thái nguyên

Đt: 0976 919 859

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

21

Chè xanh

Xã viên HTX chè Kim Chang Tân Cương

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái nguyên

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Kim Chang Tân Cương

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái nguyên

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Kim Trang Tân Cương

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái nguyên

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội; địa chỉ: số 1 Bể bơi TW Đoàn (đối diện 108 E6), Tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

22

Chè xanh

Thành viên Tổ Hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP Tân Thái

Đ/c: Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương

ĐT: 01659 345007

Đã được chứng nhận VietGAP

Tổ Hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP Tân Thái

Đ/c: Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương

ĐT: 01659 345007

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Tổ Hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP Tân Thái

Đ/c: Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương

ĐT: 01659 345007

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

23

Chè xanh

Nguyễn Đức Đeng

Đ/c: Xóm Sông Cầu, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

ĐT: 0948 197711

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Nguyễn Đức Đeng

Đ/c: Xóm Sông Cầu, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

ĐT: 0948 197711

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Nguyễn Đức Đeng

Đ/c: Xóm Sông Cầu, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ

ĐT: 0948 197711

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

24

Chè xanh

Cơ sở Phạm Văn Nhật

Đ/c: Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

ĐT: 0983 606226

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở Phạm Văn Nhật

Đ/c: Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

ĐT: 0983 606226

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở Phạm Văn Nhật

Đ/c: Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

ĐT: 0983 606226

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Đào Thị Vân

- Địa chỉ: B5, lô 3, Định Công, Hà Nội

-ĐT: 0354462604

Thụy Nguyệt

- Địa chỉ: Tòa nhà UP5, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Đào Lan Anh,

- Địa chỉ: số 33, 218 Định Công, Hà Nội

- ĐT: 0914680440

Dung Dũng

- Địa chỉ: số 5 tổ 25 phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên

- ĐT: 0379203819

25

Chè xanh

Cơ sở Phạm Văn Nhật

Đ/c: Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

ĐT: 0983 606226

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở Phạm Văn Nhật

Đ/c: Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

ĐT: 0983 606226

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Lê Văn Hùng

- Địa chỉ: tổ 21, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

- ĐT: 0982400858

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

26

Chè xanh

Cơ sở Lê Thị Lan

Đ/c nơi sản xuất: Xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên. Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

HTX chè Sơn Dung

Đ/c nơi chế biến: Xóm Phú Thuần, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

ĐT: 0982 550467

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

HTX chè Sơn Dung

Đ/c: Tổ 14, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

ĐT: 0982 550467

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

27

Chè xanh

Cơ sở Lê Thị Lan

Đ/c nơi sản xuất: Xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên. Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Hộ NguyễnThị Liên; Địa chỉ: Đèo Đá, Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên

Cơ sở 1: Đào Văn Dung; địa chỉ: tổ 22, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Cơ sở 2: Lê Thị Lan

Đ/c nơi sản xuất: Xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên. Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở Đào Văn Dũng

Đ/c: Tổ 22, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

ĐT: 0913 286222

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

28

Chè xanh

1. Bùi Thế Đạt

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên. ĐT: 0977 426 748

Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

2. Nguyễn Thị Mùi

Đ/c: Cà Phê 2, Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

  1. Bùi Thế Đạt

Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên. ĐT: 0977 426 748

Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

2. Nguyễn Thị Mùi

Đ/c: Cà Phê 2, Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Cơ sở Lê Thị Kim Dung

Đ/c: Tổ 19, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ

ĐT: 0984 505936

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

29

Chè xanh

Đặng Thị Nguyễn

Đ/c: Cà Phê 2, Minh Lập, Đồng Hỷ. ĐT: 0987 031905;

Trịnh Văn Dương

Đ/c: Ao Sơn, Minh Lập, Đồng Hỷ. ĐT: 01669 361151

Đặng Thị Nguyễn

Đ/c: Cà Phê 2, Minh Lập, Đồng Hỷ. ĐT: 0987 031905;

Trịnh Văn Dương

Đ/c: Ao Sơn, Minh Lập, Đồng Hỷ. ĐT: 01669 361151

Trần Thị Minh Hồng

Đ/c: Xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0915 645909

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở Trần Thị Minh Hồng

Đ/c: Xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0915 645909

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

30

Rau các loại

Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn xóm Cậy

Đ/c: Xóm Cậy, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ

ĐT: 02083 655390

Đã được chúng nhận VietGAP

Công ty cổ phẩn Thương Mại và Dịch vụ Minh Cầu

Đ/c: Số 01, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

ĐT: 02086 251215

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Công ty cổ phẩn Thương Mại và Dịch vụ Minh Cầu

Đ/c: Số 01, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

ĐT: 02086 251215

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

31

Thịt lợn

Công ty TNHH MTV sản xuất và Thương mại Phát Đạt

Đ/c: Số 78, đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT:

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Công ty cổ phẩn Thương Mại và Dịch vụ Minh Cầu

Đ/c: Số 01, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

ĐT: 02086 251215

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Công ty cổ phẩn Thương Mại và Dịch vụ Minh Cầu

Đ/c: Số 01, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

ĐT: 02086 251215

Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

32

Rau các loại

Nơi sản xuất của CTCP Sản xuất và kinh doanh nông sản An Nhiên

Đ/c: Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương

ĐT: 0989 186345

CTCP Sản xuất và kinh doanh nông sản An Nhiên

Đ/c: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

ĐT: 0989 186345

CTCP Sản xuất và kinh doanh nông sản An Nhiên

Đ/c: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

ĐT: 0989 186345

33

Rau các loại

HTX rau an toàn Thị trấn Hùng Sơn

Đ/c: Tổ dân phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0973 635617

- Đã được chứng nhận VietGAP

Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc

Đ/c: Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

ĐT: 0985 610922

Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc

Đ/c: Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

ĐT: 0985 610922

34

Chè xanh

Cơ sở sản xuất chè Nghìn Hạnh (Lê Quang Nghìn)

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0977 724 993

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

Cơ sở sản xuất chè Nghìn Hạnh (Lê Quang Nghìn)

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0977 724 993

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất chè Nghìn Hạnh (Lê Quang Nghìn)

-Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đt: 0977 724 993

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đào Ngọc Linh

- Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

- ĐT: 0977 043969

Nguyễn Lê Dung

- Đ/c: R4-Royal, Thanh Xuân, Hà Nội

- ĐT: 0973 116886

Nguyễn Thanh Tuấn

- Đ/c: Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- ĐT: 0944 882888

Bạch Hạc Trù

- Đ/c: Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội

- ĐT: 0936 715985

34

Chè búp khô

Chi nhánh Công ty TNHH Thái Hải Thái Nguyên

Vùng nguyên liệu tại xã La Bằng, huyện Đại Từ

-Đt: 0975 585 869

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chi nhánh Công ty TNHH Thái Hải Thái Nguyên

Đ/c: Xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên

-Đt: 0975 585 869

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chi nhánh Công ty TNHH Thái Hải Thái Nguyên

Đ/c: Xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên

-Đt: 0975 585 869

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

33

Chè búp khô

1.Nhóm hộ sản xuất tại xóm Cây De, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

-Đt: 0972500662

2. Nhóm hộ sản xuất tại xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

-Đt: 0975969442

3.Nhóm hộ sản xuất tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên

-Đã được chứng nhận VietGAP

CTCP Tân Cương Hoàng Bình

-Đ/c: Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

-Đt: 0982454956

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

-Chứng nhận ISO 9001:2008

1.CTCP Tân Cương Hoàng Bình

-Đ/c: Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

-Đt: 0982454956

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

35

Chè xanh

HTX chè La Bằng

- Đ/c: Xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ

- ĐT: 0984 591 897

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. HTX chè La Bằng

- Đ/c: Xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ

- ĐT: 0984 591 897

2.Công ty TNHH Thái Nguyên Trà Xanh

- Đ/c: xóm Đông, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên

- ĐT: 0976 921 709

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty TNHH Thái Nguyên Trà Xanh

- Đ/c: Số 7. Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

- ĐT: 0976 921 709

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bùi Anh Dũng

- Đ/c: Số 77 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- ĐT: 01694 457300

Nguyễn Sơn

- Đ/c: 55/252 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

- ĐT: 0912 751432

36

Chè xanh

Công ty cổ phần Trà Sương Mai Thái Nguyên

- Đ/c: Xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

- Đt: 0906 266 278

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần Trà Sương Mai Thái Nguyên

- Đ/c: Xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0906 266 278

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần Trà Sương Mai Thái Nguyên

- Đ/c: Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên; (cơ sở 2: Xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên)

- ĐT: 0906 266 278

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

37

Chè xanh

Xã viên HTX chè an toàn Sơn Thành

Đ/c: Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ

Đt: 0974 648 946

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè an toàn Sơn Thành

Đ/c: Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ

Đt: 0974 648 946

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè an toàn Sơn Thành

Đ/c: Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ

Đt: 0974 648 946

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

38

Chè xanh

CTCP trà Việt Thái

Vùng nguyên liệu tại Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên

Đt: 0975 279 837

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

CTCP trà Việt Thái

Đ/c: Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên

Đt: 0975 279 837

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

CTCP trà Việt Thái

Đ/c: Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên

Đt: 0975 279 837

-Đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

39

Chè xanh

Công ty TNHH sản xuất và Chế biến chè Thúy Vân

- Đ/c: TDP số 3, phường Lương Châu, TP Sông Công

- ĐT: 0973 621626

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty TNHH sản xuất và Chế biến chè Thúy Vân

- Đ/c: TDP số 3, phường Lương Châu, TP Sông Công

- ĐT: 0973 621626

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty TNHH sản xuất và Chế biến chè Thúy Vân

- Đ/c: TDP số 3, phường Lương Châu, TP Sông Công

- ĐT: 0973 621626

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

40

Chè xanh

HTX chè Thái Hương

- Đ/c: Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0823 568889

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Thái Hương

- Đ/c: Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0823 568889

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Thái Hương

- Đ/c: Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0823 568889

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

41

Chè xanh

Tổ Hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP Tân Thái

- Đ/c: Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương

- ĐT: 0987 843299

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, có giấy chứng nhận VietGAP

HTX chè an toàn Khe Cốc xã Tân Thái

- Đ/c: Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0985 797589

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè an toàn Khe Cốc xã Tân Thái

- Đ/c: Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0985 797589

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

 

42

 

 

Chè xanh

Hợp tác xã chè Nhật thức

- Đ/c: Xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0983 359121

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chứng nhận VietGAP

Hợp tác xã chè Nhật thức

- Đ/c: Xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0983 359121

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hợp tác xã chè Nhật thức

- Đ/c: Xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0983 359121

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

43

Chè xanh

Công ty TNHH một thành viên TM Hùng Thái

- Đ/c: Tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0966 580690

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

Công ty TNHH một thành viên TM Hùng Thái

- Đ/c: Tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0966 580690

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH một thành viên TM Hùng Thái

- Đ/c: Tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- ĐT: 0966 580690

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

44

Chè xanh

HTX chè Trung Du Tân Cương

- Đ/c: Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên

- ĐT: 0983 359121

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

HTX chè Trung Du Tân Cương

- Đ/c: Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên

- ĐT: 0983 359121

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

HTX chè Trung Du Tân Cương

- Đ/c: Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên

- ĐT: 0983 359121

- Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

45

Chè xanh

1. Cơ sở Nguyễn Thị Nhàn; địa chỉ: phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên: ĐT: 0966333588

2. Cơ sở Nguyễn Thị Mai Hương; địa chỉ: tổ 16, phường Tân Long, TP. Thái Nguyên; ĐT: 0977651758

Cơ sở Dương Thái Cường

- Địa chỉ: số nhà 21, tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

- ĐT: 0982751424

Cơ sở Dương Thái Cường

- Địa chỉ: số nhà 21, tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

- ĐT: 0982751424

Ý kiến khách hàng

Đối tác - liên kết website

popup

Số lượng:

Tổng tiền: