Fresh Food - Fresh Food là sự lựa chọn hoàn hảo cho các website bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch và thực phẩm an toàn với thiết kế hiện đại tươi mới

Danh Sách Chuỗi Cung Cấp Thực Phẩm Nông Lâm Thủy Sản An Toàn Tỉnh Lào Cai

TT

Tên chuỗi cung ứng

Cơ sở sản
 xuất ban đầu

Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, giết mổ, bảo quản, vận chuyển

Nơi bán sản phẩm

 

1

Cà chua

Hợp tác xã nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0987630429

Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;  Điện thoại: 0987630429;

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội;

2

Củ cải trắng

Hợp tác xã nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0987630432

Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;  Điện thoại: 0987630429; hệ thống nhà bảo quản, sơ chế đảm bảo yêu cầu theo qui định;

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CP GREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội;

3

Rau cải thảo

Hợp tác xã nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0987630430

Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;  Điện thoại: 0987630429; hệ thống nhà bảo quản, sơ chế đảm bảo yêu cầu theo qui định;

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội;

4

Rau xu hào

Hợp tác xã nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0987630431

Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;  Điện thoại: 0987630429; hệ thống nhà bảo quản, sơ chế đảm bảo yêu cầu theo qui định;

Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước

5

Rau bắp cải

Hợp tác xã nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0987630433

Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Anh; Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;  Điện thoại: 0987630429; hệ thống nhà bảo quản, sơ chế đảm bảo yêu cầu theo qui định;

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội;

6

Cá hồi Sa Pa

Cơ sở nuôi thủy sản cá nước lạnh Ô Quí Hồ - Trần Đức Sỹ. Địa chỉ: Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa.

Cơ sở nuôi thủy sản cá nước lạnh Ô Quí Hồ - Trần Đức Sỹ. Địa chỉ: Thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Nhà hàng 9999. Địa chỉ: Thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

7

Thịt gà

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Phúc Yến; Địa chỉ: Nhà ông  Phúc, Đ N1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ĐT: 02143.771.115

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Phúc Yến; Địa chỉ: Nhà ông  Phúc, Đ N1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ĐT: 02143.771.115

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Phúc Yến; Địa chỉ: Nhà ông  Phúc, Đ N1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ĐT: 02143.771.115

8

Thịt lợn

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Phúc Yến; Địa chỉ: Nhà ông  Phúc, Đ N1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ĐT: 02143.771.115

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Phúc Yến; Địa chỉ: Nhà ông  Phúc, Đ N1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ĐT: 02143.771.115

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Phúc Yến; Địa chỉ: Nhà ông  Phúc, Đ N1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ĐT: 02143.771.115

9

Thịt lợn sử dụng cám thảo dược

Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Hùng Dũng; Địa chỉ: Thôn 1, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai;

Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Hùng Dũng; Địa chỉ: Thôn 1, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai;

Tiêu thụ trong tỉnh Lào Cai

10

Quả Bưởi Múc

Hợp tác xã Bưởi Múc xã Thái Niên; Dịa chỉ:  Nhà văn hóa Thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hợp tác xã Bưởi Múc xã Thái Niên; Dịa chỉ:  Nhà văn hóa Thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hợp tác xã Bưởi Múc xã Thái Niên; Dịa chỉ:  Nhà văn hóa Thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

11

Tương ớt Mường Khương

Hợp tác xã Hoa Lợi; Thôn cánh 9 xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai

Hợp tác xã Hoa Lợi; thôn cánh 9 xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai

Đặc sản tương ớt Mường Khương đã được bán tại trên địa bàn toàn quốc

12

Mật ong, phấn hoa

Công ty TNHH phát triển Ong Miền núi Thanh Xuân.  Địa chỉ: Thôn Bản Lúc 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0986.937.547.

Công ty TNHH phát triển Ong Miền núi Thanh Xuân.  Địa chỉ: Thôn Bản Lúc 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0986.937.547;

Toàn quốc

13

Chè xanh Đại Hưng

Công ty TNHH chè Đại Hưng;  Tổ 9, Thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/10/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Lào Cai cấp

Công ty TNHH chè Đại Hưng; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/10/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Lào Cai cấp

Công ty TNHH chè Đại Hưng; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/10/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Lào Cai cấp

14

Chè ô long Đại Hưng

Công ty TNHH chè Đại Hưng;  Tổ 9, TT Phố Ràng, Bảo Yên; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/10/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Lào Cai cấp

Công ty TNHH chè Đại Hưng; Viết tắt: Tea Dai Hung.Co.Ltd); Mã số doanh nghiêp: 5300227498, chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đại Hưng; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/10/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Lào Cai cấp

Công ty TNHH chè Đại Hưng; Viết tắt: Tea Dai Hung.Co.Ltd); Mã số doanh nghiêp: 5300227498, chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Đại Hưng; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/10/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Lào Cai cấp

15

Quả hồng không hạt

Hợp tác xã Hòa Hợp Nhất; Địa chỉ: Bản Liên Hà 6, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Điện thoại:  01693.834.089

Hợp tác xã Hòa Hợp Nhất; Địa chỉ: Bản Liên Hà 6, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Điện thoại:  01693.834.089

Trong tỉnh và xuất đi Hà Nôi; Hải Phòng, các tỉnh trên địa bàn cả nước

16

Thịt lợn đen bản địa

Công ty TNHH Anh Nguyên; Trụ sở : Số 01 Đ. Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Công ty  Anh Nguyên; Xã Tà Chải và TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và Số 01 Đ. Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Trong tỉnh và xuất đi Hà Nôi; Cửa hàng thực phẩm sạch bắc Hà tại Thành phố Lào Cai

17

Rau ôn đới Bắc Hà ( cải bắp, xu hào, cà chua theo mùa vụ)

Công ty TNHH Anh Nguyên; Trụ sở : Số 01 Đ. Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Công ty  Anh Nguyên; Xã Tà Chải và TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và Số 01 Đ. Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Trong tỉnh và xuất đi Hà Nôi; Cửa hàng thực phẩm sạch bắc Hà tại Thành phố Lào Cai

18

Chè khô Bắc Hà

Tổ liên kết sản xuất với các hộ dân tại các xã Bản Liền, Nậm Khánh, Tả Củ Tỷ,  Hoàng Trung Phố huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0987.205.604

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

19

Gạo Khẩu Nậm Xít

Tổ liên kết sản xuất với các hộ dân tại xã Thải Giàng Phố, xã Na Hối, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

20

Mận Bắc Hà

Tổ liên kết sản xuất với các hộ dân tại xã các xã Na Hối, Tà Chải, Bản Phố, Thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

21

Rau ôn đới

Tổ liên kết sản xuất với các hộ dân tại các xã Lùng Phình, Na Hối, Tà Chải, Thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

22

Cá tầm cá hồi Bát Xát

Công ty cổ phần Yến Minh; Thôn Kin Chu Phìn, Xã Nậm Pung, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0976 911 499

Công ty cổ phần Yến Minh; Số 009 Đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công ty cổ phần Yến Minh; Số 009 Đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

23

Gạo Séng cù Bát Xát

Chi nhánh HTX Tiên phong Mường Vi; Đội 8 xã Quang Kim huyện Bát Xát

HTX Tiên phong Mường Vi. Địa chỉ: Thôn Đông Căm, xã Mường Vi, huyện Bát Xát

Chi nhánh HTX Tiên phong Mường Vi; Đội 8 xã Quang Kim huyện Bát Xát; 0969.864.355/0913.287.186

24

Thịt lợn rừng theo hướng hữu cơ

Trang trại Tâm Đức; Địa chỉ: Thôn Tát 2, xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoai: 0913.643.622

Trang trại Tâm Đức; Địa chỉ: Thôn Tát 2, xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoai: 0913.643.622

Công ty TNHH Quyết Tiến Tây Bắc; Số nhà 152-154 Đường Nhạc Sơn, P Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 02143.824.999

25

Nấm hương Thùy Dung

Công ty TNHH Thùy Dung : Địa chỉ :Trạm dừng nghỉ Thùy Dung, KM 31, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trạm dừng nghỉ Thùy Dung, KM 31, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai thuộc Công ty TNHH Thùy Dung.

Trạm dừng nghỉ Thùy Dung, KM 31, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Số 002, Phố Tân Lập, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai,  tỉnh Lào Cai;

26

Nấm Yến Thùy Dung

Công ty TNHH Thùy Dung; Địa chỉ Tổ 30, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc

Công ty TNHH Thùy Dung; Địa chỉ : Tổ 30, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc

Công ty TNHH Thùy Dung; Địa chỉ Tổ 30, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

27

Cá tầm Văn Bàn

Công ty TNHH MVT Hải Sơn; Thôn Na Táng xã Nậm Xé huyện Văn Bàn

Công ty TNHH MVT Hải Sơn; Thôn Na Táng xã Nậm Xé huyện Văn Bàn

Công ty TNHH MVT Hải Sơn; Thôn Na Táng xã Nậm Xé huyện Văn Bàn

28

Cá  HồiVăn Bàn

Công ty TNHH MVT Hải Sơn; Thôn Na Táng xã Nậm Xé huyện Văn Bàn

Công ty TNHH MVT Hải Sơn; Thôn Na Táng xã Nậm Xé huyện Văn Bàn

Công ty TNHH MVT Hải Sơn; Thôn Na Táng xã Nậm Xé huyện Văn Bàn

29

Gạo Séng Cù Mường Khương

Hộ gia đình tại các xã Nấm Lưu, Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Bản Xen, huyện Mường Khương

Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Huyện Mường Khương. Địa chỉ: T. Nhân Giống, TT. Mường Khương, H. Mường Khương

Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Huyện Mường Khương. Địa chỉ: T. Nhân Giống, TT. Mường Khương, H. Mường Khương

30

Thịt lợn

Trang trại chăn nuôi HTX Quý Hiền. Đ/C huyện Bảo Thắng

Hộ Vũ Thị Liễu, Thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

31

Thịt gà

Trang trại chăn nuôi HTX Quý Hiền. Đ/C huyện Bảo Thắng

Hộ Vũ Thị Liễu, Thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

32

Rau cải thảo

HTX sản xuất rau an toàn Gia Phú, Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

33

Cà chua

HTX sản xuất rau an toàn Gia Phú, Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

34

Khoai tây

HTX sản xuất rau an toàn Gia Phú, Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

35

Bắp cải

HTX sản xuất rau an toàn Gia Phú, Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

36

Su hào

HTX sản xuất rau an toàn Gia Phú, Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Diệp, Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai

37

Bầu, bí

HTX  Thành Sơn, Bản Xèo

HTX  Thành Sơn, Bản Xèo

HTX  Thành Sơn, Bản Xèo

38

Miến đao Thành Sơn

Nhóm nông dân sở thích trồng lạc xã Hoàng Thu Phố - Huyện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà

Tổ liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Bắc Hà

39

Cà chua

Công ty TNHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Công ty TNHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra thành phố Hà Nội; Công ty CP Green farm; địa chỉ: số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại Minh Đức

40

Cải thảo

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội; Công ty THHH Thương mại Minh Đức

41

Bắp cải

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội; Công ty THHH Thương mại Minh Đức

42

Cà rốt

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội; Công ty THHH Thương mại Minh Đức

43

Hành tây

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. Địa chỉ: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội; Công ty THHH Thương mại Minh Đức

44

Củ cải trắng

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. ĐC: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội; Công ty THHH Thương mại Minh Đức

45

Súp lơ

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Công ty THHH Hoa Lợi; Thôn Phìn Hồ, Xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh Lào Cai và cung cấp ra TP Hà Nội; CÔNG TY CPGREENFARM. ĐC: Số 20 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội; Công ty THHH Thương mại Minh Đức

46

Rau, củ, quả

Trang trại tổng hợp Phạm Văn Hinh, Thôn Hùng Xuân I, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai

Hộ kinh doanh Đỗ Văn Quyền, Thôn Hợp giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh (huyện Sa Pa, Bảo Thắng)

47

Thịt lợn, thịt gà

Trang trại tổng hợp Phạm Văn Hinh, Thôn Hùng Xuân I, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai

Hộ kinh doanh Đỗ Văn Quyền, Thôn Hợp giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh (huyện Sa Pa, Bảo Thắng)

48

Thủy sản (nước ngọt)

Trang trại tổng hợp Phạm Văn Hinh, Thôn Hùng Xuân I, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai

Hộ kinh doanh Đỗ Văn Quyền, Thôn Hợp giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh (huyện Sa Pa, Bảo Thắng)

Ý kiến khách hàng

Đối tác - liên kết website

popup

Số lượng:

Tổng tiền: